Du vil blive undervist i Vinyasa, Yin yoga med Hatha yoga som den grundlæggende og generiske form for alle de angivne yogaformer.

Vores uddannelse er et relevant og aktuelt miks af asanas baseret på funktionalitet, effektivitet og formål fra Yoga Empowerment metoden, der bygger bro mellem Yang asanas og Yin asanas, som vi anser for at være en mere holistisk og harmonisk tilgang til yoga og  for personlig og fysisk transformation. 

Praktisk og teoretisk

Du vil lære om kunsten at sekvensere en yogaklasse. For at en yogaklasse skal være afrundet og give mening, er det afgørende hvordan de forskellige elementer og komponenter bliver sat sammen, og i hvilken rækkefølge, de præsenteres. Dette kaldes sekvensering hvilket er kunsten at sammensætte stillinger og øvelser i forhold deres anatomiske, energimæssige funktion samt effekt i relation til den aktuelle yogaform og den pågældende målgruppe. 

Vi vil gennemgå en række åndedrætsteknikker (pranayama), varierende fra de mere simple til de mere avancerede. Hvordan er disse teknikker relevante i forbindelse med din asana og meditationspraksis og din undervisning. 

 

Hvordan opbygger og opretholder du en fast meditationspraksis i hverdagen, og hvordan kan du gøre meditation mere tilgængelig for alle i en yogaklasse. Brugen af mantra (lydkombinationer) og mudra (håndstillinger) under meditation. Hvad er deres betydning, og hvad er videnskaben bag ‘naad’ lyd.

Vi gennemgår metoder og teknikker for Yoga Nidra (guidet afspænding) og generel afslapning og afspænding i en yogaklasse.

Undervisningsteknikker

Som yogalærer er det vigtigt, at du løbende arbejder på at forbedre dig selv og lærer at overkomme egne blokeringer og begrænsninger, førend du oprigtigt kan ‘holde rummet’ for andre. Derfor lægger denne uddannelse vægt på en høj grad af selvudvikling og selvindsigt for at forstå egne styrker og kvaliteter og derigennem udvikle en unik stemme og stil som yogalærer.

Hvordan styrker du din tilstedeværelse som lærer, og hvad vil det sige at ‘holde rummet’ for andre. Etablering af stærke kommunikationsfærdigheder som lærer. Hvordan lærer du kunsten at lede en yogaklasse på en effektiv og balanceret måde. Vi træner observering og hands-on justeringer.

Her får du også idéer til hvordan du tematiserer og opbygger en klasse og yoga events og workshops.

Anatomi

Læren om kroppens anatomiske strukturer, skelet, muskler, bindevæv, nervesystemet, kirtelsystemet, kredsløbet med fokus på hvordan vi påvirker disse gennem asana og pranayama. 

Læren om kroppens energimæssige struktur, herunder chakra-systemet, nadis og meridianer i forhold til yin yoga teorien. Bandhas (energi-kropslåse) og deres betydning og anvendelse i forhold til at aktivere kroppens underliggende energisystem. 

​Yogafilosofi og yoga livsstil 

Gennemgang af de klassiske yogatekster som f.eks. Yoga Sutras, Hatha Yoga Pradipika. Indblik ind i yogaens historie og udbredelse i vesten. Introduktion til de forskellige yogaretninger og traditioner. Hvad er en yogisk livsstil, og hvordan integrerer du den og tilpasser den en moderne tilværelse. Vi kigger på den yogiske diæt og udrensningsteknikker. 

Hvilke moralske og etiske hensyn bør man som yogalærer udvise. 

Praktikum

Uddannelsen afsluttes med en mindre skriftlig besvarelse, samt en praktisk del, hvor du vil tilrettelægge og gennemføre en yogaklasse som opfølgning på undervisningen på modulerne. 

Når du har gennemført pensum og afsluttet den skriftlige og den praktiske del, får du udleveret et certifikat med Yoga Alliance RYT 200 logo. Herefter kan du blive registreret hos Yoga Alliance som yogalærer. Denne registrering er internationalt anerkendt og giver adgang til at undervise i hele verden.

 

I samarbejde med Yoga Anatomy og David Kiel, forfatter til bogen:
“Functional Anatomy of Yoga”, som indgår i uddannelsens litteraturliste, tilbyder vi et 30 timers virtuel anatomi-kursus som er specifikt målrettet mod yogapraktiserende og yogalærere.

Dette anatomi-kursus indgår i uddannelsens curriculum og timer. Du får adgang til kurset ved start af uddannelsen, og du vil  få udvidet adgang i op til 12 mdr.